תודה רבה על נכונתכם לתרום לשבט גלים!

פעילות שבט גלים ממומנת על ידי דמי חבר ותרומות בלבד, ללא כל תמיכה ממשלתית! השבט מנוהל על ידי ועד הורים מתנדבים, ועל ידי שליחה מישראל... וכמובן, על ידי חניכי הצופים!

כל תרומה לשבט עוזרת ומיועדת לפעילות השבט:

  • מילגות לחניכים 
  • עזרה במימון ההשתתפות במחנות השונים
  • העשרת מנהיגות לשכב"ג של השבט
  • מסיבות וארועים נוספים של השבט

* שבט גלים הינו חלק מעמותת Friends Of Israel Scouts, ארגון ללא כוונת רווח.  כל תרומה מוכרת לצרכי מס.


Thank you for your willingness to donate to Shevet Galim!

Shevet Galim activities are funded by membership dues and donations, without any government support!  The shevet is managed by volunteer parents (va'ad), and by an emissary (shlicha) from Israel.... and of course - by chanich from Shevet Galim!

All donations to the Shevet help and will go solely to shevet activities:

  • Subsidies for chanichim
  • Funding of participation in camps
  • Enriching the leadership training of the shachbag (10-12 graders)
  • Additional shevet parties and events 

* Shevet Galim is a part of Friends of Israel Scouts, Inc. - Tzofim is a registered  501(c)3 nonprofit. All donations are fully tax deductible.

Total Amount